WYPOMINKI   2020/21

KOŚCIELNIKI

Naszym pobożnym modlitwom polecamy dusze zmarłych śp. Papieży, biskupów kapłanów, proboszczów pracujących w tej Parafii, budowniczych i fundatorów naszych świątyń oraz zmarłych z naszych rodzin. Wśród nich dusze śp.

Piotra, Kazimiery i Haliny ZAJĄC;

Józefy i Józefa KAWULI;

Zbigniewa, Anny i Antoniego NOWAK, Janiny i Stanisława STOCZYŃSKICH i zm. w rodzinie;

Władysława i Ryszarda GUCWA, Stanisława JAMROGOWICZA;

Elżbiety i Stefana KOPEĆ, Włodzimierza ADAMCZYKA, zm. rodziców: Genowefy i Edwarda oraz rodzeństwa: Bogusławy i Andrzeja;

Witolda MARCHEWKI i Jana MICHALIKA oraz zm. w rodz;

Józefa BĘTKOWSKIEGO z synem Markiem, Antoniego i Tekli ŻUCHNICKICH;

Mariana KAROLCZYKA, Franciszka i Marii PISKORZ;

Zofii i Jana GĘBALA, Stanisławy i Mariana TATAR, Mieczysława KULIK;

Mieczysława i Anny KIJANIA i zm. w rodz;

Katarzyny i Stanisława ŚCIBOROWSKICH, Agaty i Józefa DZIURA, Pawła KANIA  z synem Dawidem;

Michaliny i Franciszka WÓJCIGA, Antoniny, Józefa PALICHLEB, Antoniego KRZESZOWSKIEGO, Anny, Franciszka KADELA, Irminy BARGIEL, Janiny KUŚ  i zm. w rodz.;

Ks. Władysława BOŻKA, Ks. Leszka KOŚCIELNEGO, Ks. Ryszarda HEREDĘ, Ks. Jana WEISA i Ks. Czesława ADAMASZKA, Ks. Zdzisława GORCZEWSKIEGO, Ks. Władysława URBAŃCZYKA;

Marii i Józefa CIASTOŃ;

Danieli i Eugeniusza BLETEK, Józefy KOZIŃSKIEJ;

Stanisława KORDASIA i zm. w rodz;

Romana i Tekli STRUZIK, Felicji SZLACHTA;

Władysławy i Władysława ZUCHNICKICH i zm. w rodz.

Antoniny i Andrzeja ŚWIERCZEK z rodzicami, Emilii i Antoniego DOBIJA, Antoniego KUBICA z rodzicami, Antoniego WIĘZIKA z córką Felicją i synem Antonim i zm. w rodz.;

Agaty KRUPA, Jana LEBIDY, Janiny i Zygmunta BUDZEŃ;

Cecylii RUSZNICA, Józefa GŁOWA, Anny WACHOWICZ, Kazimierza KAWULI;

Janiny i Stanisława DZURA, Czesława SUWAŁA;

Jadwigi BĄK, Władysławy i Andrzeja KACZMARCZYK, Zofii ZIELIŃSKIEJ;

Modesta i Barbary KOWALSKICH, Józefa i Anieli NOWAK, Macieja ZEMŁA;

Jerzego KLUZA, Antoniego i Anny NOWAK, Franciszka i Heleny KLUZA i zm. w rodz;

Agaty, Janiny i Mariana KAWULA, Anny i Stanisława JAMKA;

Ryszarda CEBULI, Wojciecha, Klary i Michaliny PISKORZ;

Czesława GRYMKA, Czesławy KUBIK;

Józefa i Marka BĘTKOWSKICH, Mariana i Stanisławy GAZARKIEWICZ;

Czesława GRYMKA, Czesławy KUBIK, Stefanii, Henryka, Zbigniewa BARTOSZEWSKICH, Stanisława i Zofii BARTYZEL;

Piotra NIEDOPAD, Andrzeja i Katarzyny CYGAN, Jana i Stanisławy KONIECZNY;

Mikołaja i Eugenii ŁOBODA, synów: Henryka i Czesława oraz wnuka Romana;

Jana i Marcjanny GRZYB, synów: Michała, Jana, Mariana, Bolesława, córki Heleny i wnuka Romana;

Bronisława i Stanisławy NOWIŃSKICH z synem Bolesławem, Ryszarda WIERZBA, Marianny JAWORSKIEJ;

Stefanii i Stanisława KOSTECKICH z synem Józefem;

Józefa i Marianny PISKORZ, Stanisława i Katarzyny MAZIA z synem Józefem;

Andrzeja BOŻKA z córką Joanną;

Antoniego i Marii OCHOWICZ, Józefa i Anny NIEDOPAD, Zygmunta i Ani NIEDOPAD;

Czesława GRYMKA, Czesławy KUBIK, Zbigniewa NOWAKA;

Mariana i Alicji MOKSA;

Władysława WÓJCIKA i Władysława ZIELIŃSKIEGO;

Czesławy KUBIK;

Franciszka, Alfredy, Władysława, Józefa BONARSKICH, Józefa KUBECZKO;

Katarzyny i Wojciecha ŁAZAR, Władysława, Anny i Floriana SZWANDROK i zm. w rodz;

Stanisławy i Alojzego KAMIŃSKICH, Krystyny, Kazimierza i Adama ZAWARTY, Haliny SOLARZ;

Jana i Elżbiety GIERAŁT z synem Józefem, Józefa i Stanisławy SIEJA;

Wojciecha i Franciszki DYRGA, Władysława i Sabiny DYRGA z synem Henrykiem, Ignacego i Marii HARNIK, Jakuba i Leonardy GAD;

Wandy i Piotra PALUCH z synem Jerzym, Elżbiety PALUCH, Agnieszki KLIMEK;

Stanisława i Elżbiety BONARSKICH, Janiny MAŚLANKA, Krzysztofa BONARSKIEGO;

Anny, Marii, Józefa, Zbigniewa WÓJCIK, Bogusława KONONOWICZA, Henryka KOŚCIERSKIEGO;

Bronisława, Władysławy, Juliana BUCAŁA, Marii i Jana ŁACH;

Józefa, Heleny, Krystyny, Zygmunta ZIOMEK;

Piotra i Stanisławy DZIADUR z rodzicami, Wacława i Emilii SOWA z rodzicami;

Jana i Anieli ZAJĄC z wnukiem Patrykiem;

Andrzeja i Franciszki WARCHOŁ, Tomasza i Jadwigi OLESKO, Bogusława i Janiny PIEKARSKICH z synem Tadeuszem;

Albiny i Piotra ŻUWAŁA, Zygmunta WÓJCIKA;

Jana STANUCH;

Sylwii RUŚNIAK, Marii i Leopolda CYGAN;

Zmarłych w rodz: DURAS i NAZIMEK;

Stanisławy i Mariana KWATERA, Stanisława SOBIESZKODĘ i zm. w rodz;

Bronisławy i Władysława SOBOCIŃSKICH, Jana WIŚNIEWSKIEGO;

Zbigniewa ZELEK;

Stanisława i Józefy ŻUCHNICKICH, Kazimierza ŁOBODY, Jana i Zofii MUSIAŁ;

Władysława GRZANKA z synową Małgorzatą, Stefana i Stanisławy KOŚCIEJ z synami;

Genowefy i Andrzeja KOZIOŁ, Alfreda KRAWCZYKA z synem Edmundem,

Zygmunta i Antoniny KWATERA z synem Stanisławem, Władysława i Zofii KNAPIK, Kazimierza i Krystyny ŻÓŁTY i zm. w rodz;

Eugenii i Mikołaja ŁOBODA z synem Czesławem, Stanisława ŻUWAŁY;

Wandy i Jana PISKORZ z synem Kazimierzem, Bronisławy i Tadeusza NABIELEC;

Feliksa i Józefy CIOŚ;

 Anieli NOWAK;

Piotra i Genowefy KRÓL, syna Zbigniewa, Leona i Józefy ORZECHOWSKICH, syna Ryszarda, Mirosława KRÓL;

Stanisława, Antoniny i Wojciecha WOJTASZEK, Józefy i Leona ORZECHOWSKICH i zm. w rodz;

Marii JELEŃ;

Franciszka i Agnieszki JELEŃ, syna Piotra;

Władysławy, Stanisława i Mieczysława ŁĄCZNYCH;

Edmunda i Alfreda KRAWCZYK, Józefa i Franciszki KOZIOŁ, Bolesława i Genowefy SROKA, Katarzyny FERLAK.

Módlmy się:

Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie naszym rodzicom, braciom i siostrom, naszym krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom, którzy zeszli już z tego świata i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogli przejść do życia wiecznego. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

WYPOMINKI  2020/21

GÓRKA  KOŚCIELNICKA

Naszym pobożnym modlitwom polecamy dusze zmarłych śp. Papieży, Biskupów Kapłanów, Proboszczów pracujących w tej Parafii, budowniczych i fundatorów naszych kościołów oraz zmarłych z naszych rodzin. Wśród nich dusze śp.

Jakuba i Stefanii ZAJĄC z córką Marią JELEŃ, Henryka BARWIOŁKA;

Ludwika, Heleny i Henryka ŻUREK;

Wincentego i Marii KRZYWDZIAK;

Józefa i Katarzyny PIECZONKA, synów Józefa i Stefana, Jana i Zofii KROCHMAL, syna Włodzimierza;

Adama ŻUWAŁY, Piotra i Katarzyny MUSIAŁ;

Krystyny SYGUŁA, siostry zakonnej Eugenii z rodzicami;

Kazimierza KAWULI z córką Cecylią, Romana i Jana KRUPA;

Stanisławy JAKUBEK, Heleny i Jana PUCHAŁA;

Wiesława NOWIŃSKIEGO;

Jana KUBIŃSKIEGO i zm. w rodz;

Stanisława ADAMCZYKA z siostra Karoliną;

Andrzeja KŁÓSEK;

Barbary, Józefy, Józefa, Katarzyny FERLAK, Barbary NOWIŃSKIEJ;

Mariusza ZAJĄCA;

Ireny i Jana LASEK, Janiny i Józefa OCHYL i zm. w rodz;

Grażyny NADYMUS, Beaty i Marka SENDERSKICH;

Ireny i Jana LASEK,Stanisławy i Władysława BROŚ;

Stanisława, Krystyny i Jacka GĘBALA;

Jana, Marianny, Mirosława GIERAS, Genowefy i Władysława WIĘCŁAW;

Mariana BODAJ, Janiny, Józefa i Genowefy TABOR;

Katarzyny i Stanisława STACHURA, Marcjanny i Stanisława SENDOR;

Andrzeja ZAJĄCA, Bolesława i Heleny KOLASA, Józefa WÓJCIKA;

Piotra i Wiktorii WÓJCIK, Franciszka i Joanny KOLASA;

Teofila i Emilii KRUPA z synem Władysławem, Jana i Stanisława GĘBALA i zm. w rodz: GAJOSZEK, KRUPA i KOLASA;

Stanisława POTOCZEK;

Jana i Tadeusza KROCHMAL, Piotra i Heleny KĄCIK;

Janiny, Marii i Stanisława MOKSA, Józefy i Jana BĘTKOWSKICH, syna Andrzeja, brata Ignacego WALCZYK, Franciszki WALCZYK, Ks. Józefa KLUSKI;

Stanisława i Mariana KWATERA;

Tadeusza KOLEGOWICZ z rodzicami, Beaty KOLEGOWICZ z rodzicami, Marii i Franciszka SENDOR z dziećmi i rodzicami, Ks. Kan. Józefa KLUSKI, Andrzeja ZAWADZKIEGO z teściami, Stanisławy GAWLIK, Władysławy i Tadeusza PALONEK, Marii FRĄCZEK z synem;

Marii i Ignacego NOWAK, Barbary KIJANIA,

Stanisława i Jana SMEREK, Heleny SZUMILAS;

Mieczysława i Franciszki GAUDYN z córka Elżbietą;

Zm. w rodz: BESALA i MOKSA;

Stanisława i Kingi GAWRON, Marka ZAJĄCA;

Jana i Janiny OLESKO, Zdzisława i Cecylii NOWAK z synem Ryszardem;

Piotra MUSIAŁ z córką Stanisławą;

Jakuba i Stefanii ZAJĄC, Franciszka i Marii MICHNO;

Józefa i Stefanii PIECZONKA z synem Mieczysławem, Piotra i Janiny ŻUWAŁA a dziećmi : Marią i Stanisławem;

Bronisławy, Renaty, Wiktorii i Piotra GIERAS;

Jana i Marii KOTUSIŃSKICH;

Marii i Władysława DURBAS z synem Władysławem, Franciszki i Józefa KOZIOŁ;

Kazimierza STOLEC z synem Kazimierzem. Tadeusza i Zofii MAKUCH;

Marii i Józefa ŚWIGOŃ, Stanisławy i Jana TRZCIANKA, Julianny i Józefa PODSIADŁO, z synem Stanisławem;

Józefy, Romana, Stanisława, Zbigniewa JAŁOCHA;

Zofii i Teresy GIERAS i zm. w rodz;

Piotra i Wandy PALUCH z synem Jerzym, Józefa i Katarzyny WÓJCIK;

Józefa i Natalii SYTUŁA;

Stanisławy i Jana OCHYL, Aleksandry i Stanisława GIERAS, synów: Ryszarda i Leszka;

Benedykta i Heleny ROGOWSKICH, Katarzyny, Haliny i Aleksandry GIERAS;

Władysława, Marii i Mieczysława KWATERA, Zofii DZIWISZ;

Franciszka i Katarzyny KUCHARSKICH, Mariusza, Jana i Marii ZAJĄC;

Piotra i Marii OZIĘBŁO, Stanisława i Marii ŚWIĄTKOWSKICG, Krzysztofa SARKOWICZA;

Jana i Marii NOWAK, Władysława SZAJDER, Marii KRUCZEK, Józefa MIGAS;

Wiktorii i Jana MICHNO z synem Bronisławem, Józefa i Joanny KUBIŃSKICH, Józefa i Albiny KAPUSTA;

Stefanii, Władysława i Michała MIGDAŁ;

Józefa, Stanisławy, Pawła i Weroniki LISZAJ;

Mariana SZYMAŃSKIEGO, Wojciecha URBAŚ, Ks. kan. Józefa KLUSKI;

Zofii SOCZEK, zm. w rodz. ZARĘBA, WAŚNIOWSKICH i ZEMANKÓW;

Katarzyny i Stanisława HANKUS z synem Stanisławem, Józefy i Ignacego CHYRC, Anny i Jana HANKUS z synem Józefem, Mikołaja i Franciszki GRYMA.

Módlmy się:

Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie naszym rodzicom, braciom i siostrom, naszym krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom, którzy zeszli już z tego świata i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogli przejść do życia wiecznego. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

WYPOMINKI  2020/21

WOLICA

Naszym pobożnym modlitwom polecamy dusze zmarłych śp. Papieży, biskupów kapłanów, proboszczów pracujących w tej Parafii, budowniczych i fundatorów naszych świątyń oraz zmarłych z naszych rodzin. Wśród nich dusze śp:

Ryszarda, Józefa, Zofii, Józefa KRÓL, Władysława i Stanisławy SKRZYPCZYŃSKICH, Janiny i Grażyny SKAŁBANIA;

Bronisława i Franciszki HABAS, Michała i Stanisławy NOWAK;

Romana i Rozalii DZURA, synów: Mariana i Czesława, Ireny i Stanisława SMĘDER, z dziećmi: Andrzejem i Jadwigą;

Marii KOCZUR, Wioletty KOCZUR-GŁOWA, MarianA KULA, rodziców: Stanisława i Agaty;

Stanisławy i Michała NOWAK, Michaliny i Mariana SIEJA;

Stanisława i Magdaleny LOREK , synów: Mariana, Władysława, Jana i Bronisława, Edwarda i Stefanii POWROŹNIK, wnuka Lesława;

Jana i Stanisławy DZIADUR;

Marii i Bronisława GIERAS, Janiny i Stanisława DURAS, Jana HAŃKOWSKIEGO;

Mieczysława NOWOSIELECKIEGO, Kazimiery i Piotra PTAK i zm. w rodz;

Krystiana MAROSZEK, rodziców: Krystiana i Mieczysławy, Józefa i Jadwigi MAROSZEK, Stanisława i Janiny SROKA, Grzegorza i Katarzyny KORAL;

Bolesława KATARZYŃSKIEGO i zm. w rodz;

Małgorzaty KUBICKIEJ-STANEK;

Stanisławy i Kazimierza SENDOR z synem Kazimierzem;

Bogumiły i Edwarda GRZYB, Wiktorii i Jana PANEK, syna Wiesława, Stanisława SYNOWSKIEGO z rodzicami: Zofią i Franciszkiem;

Tadeusza KUDELSKIEGO z synem Dariuszem, Tomasza i Reginy SIEJA, Synów: Jana, Tomasza i Mariana, Bolesława i Anny KUDELSKICH, Eugeniusza i Alicji ŁASZCZYK, Władysław i Marii MAZUR, Jana i Małgorzaty SENDOR;

Marii, Tomasza, Jana, Stanisława, Stefanii i Antoniego KOSTECKICH, Zofii, Longiny i Edwarda JURASIŃSKICH, syna Edwarda;

Marianny i Andrzeja SIEJA, Marii i Jana GAWEŁ;

Andrzeja SZELĄG z rodzicami: Julia i Stanisławem, Stefanii i Józefa STRZAŁKA z córką Janiną KWAŚNY;

Jerzego i Rafała KROK, Franciszki i Wojciecha SZEWCZYK, Stefana SZELĄG, Ireneusza i Marii DYNOWSKICH;

Józefy i Antoniego KOZUB, Anny i Ferdynanda PRZYCHODZKICH:

Józefa i Marii JĘDRAS, Stanisława KRĘŻOŁKA;

Marii i Władysława KROK, Tadeusza NOSEK;

Heleny, Apolonii i Ludwika GURGUL;

Henryka i Marii BIERNAT, Ryszarda JELEŃ i zm.w rodz.;

Danuty Władysława i Czesława BARAN, Franciszki i Stanisława SKALSKICH, Barbary Włodzimierza i Beaty NAZIMEK;

Stefana i Julii BĘTKOWSKICH, Władysława i Danuty LEFEK;

Marianny i Jana DZIADUR, Zofii i Józefa WODKA;

Stanisława PIECZONKA z rodzicami i rodzeństwem, Stanisławy PIECZONKA, Kazimierza i Ewy KLAMRA z synem Zdzisławem i synową;

Stanisława PIETRASA z synem Andrzejem, Zenobii i Mariana PIETRAS , Albiny i Jana CABOŃ, synów Józefa i Jasia, Bolesława i Agaty CABOŃ, Katarzyny i Karola Jasińskich;

Marii Franciszka , Marii i Michała KOCOŁ, Marii i Jana KANIA;

Krystyny Marianny i Antoniego KAPTUR, Stefanii i Jana KOSTUCHA, Józefa SZELĄGA, Genowefy i Władysława OLEJNIK;

Józefa SZELĄGA, Teresy i Wojciecha ZARĘBA;

Emilii i Mariana URBAŃSKICH, synów Wiesława i Jana, Heleny i Józefa PYRKA i zm. w rodz.;

Jana i Marii SIEJA, Wojciecha i Stanisławy LUBERDA, Stanisława KRÓL z rodzicami, Józefa GĄSIOROWSKIEGO;

Jana POSTOLSKIEGO, Piotra i Stefanii ŻARNIK, Antoniego i Bronisławy CZAJKA,;

Antoniego i Dominiki SONIK, Michała i Stefanii ŻUREK;

Emilii Wojciecha Władysława WIECHEĆ, Alicji CIERNIAK, Marii Aleksandra Władysława Stanisława ŚWIĘTEK, Janiny TWARDOWSKIEJ, Julii SAS;

Stefana DZIUBA, Jana Genowefy Józefa Adama NOWAK;

Julii SAS, Józefy i Wojciecha KRAJ;

Franciszki i Andrzeja GAUDYN, zm. w rodz: GAUDYN, BARAN,ŚLĘZAK, KLIMAS;

Franciszka i Emilii KAWULA, Witolda i Sabiny KULESZA;

Marii i Władysława JARZMIK, zm. w rodz.;

Balbiny i Mariana SZELĄG:

Jana i Stanisławy HABAS, Wojciecha i Katarzyny SZELAG;

Janiny i Mieczysława SZOSTAK, Jana i Katarzyny KULA,

Józefy i Mieczysława KATARZYŃSKICH, Antoniny i Jana KOLASA,;

Lidii i Władysława STEFANIK;

Marii i Władysława RYBAK, Marii i Stanisława TRYBUCH, Weroniki i Wojciecha DZIURA, Stanisławy i Juliana KAMIŃSKICH,;

Janiny i Romana WILK;

Stefanii i Stanisława ŻARNIK, Marii Jerzego i Rafała KROK zm. w rodz. ;

Katarzyny i Wojciecha KWATERA, Antoniego i Waldemara KOZUB  i zm. w rodz.;

Jana i Marii DZIADUR, Eugeniusza Franciszka i Marii LUPA,;

Janiny i Stanisława JĘDRAS, z rodzicami i rodzeństwem;

Józefy i Mieczysławy SONIK, syna Bolesława, wnuka Piotra, Marii i Mariana TRAWIŃSKICH, syna Stefana, Jana PIEKARZA,;

Władysława PIETRZAKA;

Anny i Mariana BARTUŚ, Stanisława SUTORA;

Anastazji i Piotra SENDOR, synów Eugeniusza,  Adama i Piotra, synową Stanisławę, Eleonory TRINSTAJ;

Ireny i Józefy CZUŁA, syna Wojciecha;

Andrzeja GAUDYNA;

Andrzeja BILSKIEGO, Andrzeja i Wiktorii NAWROT, Eugeniusza i Danuty SIERANT;

Włodzimierza KROCHMAL;

Jana i Jadwigi BĄCZAK, Jacka LACHOWSKIEGO.

Módlmy się:

Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie naszym rodzicom, braciom i siostrom, naszym krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom, którzy zeszli już z tego świata i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogli przejść do życia wiecznego. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
ZGADZAM SIĘ